Kailash Satyarthi Essaytyper

Úthlutunarreglur Starfs-og símenntunardeildar Ríkismenntar SGS*


Almennt um skilyrði fyrir umsókn vegna einstaklingsstyrkja:

 1. Félagsmaður sem unnið hefur fullt starf í a.m.k. 6 mánuði af síðustu 24, þar af 2 mánuðir af síðustu 12 og greitt til aðildarfélags Ríkismenntar á þeim tíma á rétt á stuðningi til náms.
 2. Við ákvörðun upphæðar er miðað við greidd félagsgjöld síðustu 12 mánaða. Félagsgjald af lágmarkslaunum í 100% starfi eða meira gefur fulla styrkupphæð.
 3. Fylla þarf út umsóknareyðublað og skila ásamt reikningi/kvittun til viðkomandi stéttarfélags. Umsókn um styrk þarf að berast viðkomandi stéttarfélagi innan 12 mánaða frá því að námi/námskeiði lauk.
 4. Félagsmaður sem hverfur frá vinnu vegna veikinda, heimilisástæðna eða af öðrum gildum ástæðum, heldur rétti sínum til styrks enda komi hann aftur til vinnu eftir starfshlé og skal þá eiga rétt á greiðslu í samræmi við reglur.
 5. Foreldrar í fæðingarorlofi geta nýtt sér áunnin rétt skv. 1. gr. ef þeir velja að greiða stéttarfélagsgjöld á meðan á orlofi stendur.
 6. Félagsmenn í atvinnuleit halda áunnum rétti sínum eins og hann var við starfslok ef þeir velja að greiða stéttarfélagsgjöld af atvinnuleysisbótum.
 7. Áunnin réttindi félagsmanna innan Ríkismenntar SGS, Landsmenntar, Starfsafls, Sjómenntar, Sveitamenntar og Starfsmenntasjóðs verslunar-og skrifstofufólks haldast óbreytt þrátt fyrir flutning á milli aðildarfélaga/deilda sjóðanna.

Styrkur til hvers félagsmanns skal samanlagt aldrei vera hærri en  kr. 100.000*  á hverju almanaksári nema þegar um er að ræða styrk vegna aukinna ökuréttinda þar sem veittur er sérstakur styrkur.

ATH. Áréttað er að einstaklingur hefur 6 mánuði til að skila innumsókn eftir að hann hættir að vinna og verður að vera félagsmaður þegar hann greiðir námskeiðskostnaðinn.


Hlutfall styrks af heildarkostnaði fer að öllu jöfnu eftir samhengi starfs viðkomandi og þess náms sem sótt er um styrk til ásamt því að taka tillit til aðkomu þeirrar stofnunar sem félagsmaður starfar hjá. Við það mat skal hafa eftirfarandi til grundvallar:

 • Þegar um er að ræða nám sem einstaklingur/félagsmaður ákveður að taka að eigin frumkvæði og er í beinu samhengi við starf viðkomandi er sjóðnum heimilt að styrkja viðkomandi um allt að 90% af kostnaði við námið.
 • Ef um er að ræða almennt og viðurkennt nám sem leggja má til grundvallar undir annað starfstengt nám s.s. nám við öldungadeild eða viðurkennda fræðslustofnun (tungumálanám, tölvunám eða annað almennt nám) er sjóðnum heimilt að styrkja viðkomandi allt að 75% af kostnaði við námið.
 • Félagsmenn eiga rétt á styrk vegna aukinna ökuréttinda að upphæð kr. 100.000.- Hver einstaklingur getur einungis fengið slíkan styrk einu sinni.
 • Veittir eru einstaklingsstyrkir vegna frístunda-/tómstundanámskeiða og er endurgreiðsla vegna þeirra 75% af kostnaði en aldrei hærri en kr. 30.000.- á ári og dregst jafnframt af heildarupphæð einstaklingsstyrks. (*f.o.m. 1. janúar 2018)
 • Félagsmenn sem ekki hafa nýtt sér rétt sinn síðustu þrjú ár, eiga rétt á styrk allt að kr. 300.000.-* fyrir eitt samfellt nám/námskeið skv. reglum sjóðsins. Ferðakostnaður vegna náms getur að hámarki orðið kr. 100.000.- sem hluti af kostnaði náms/námskeiðs í þessu tilviki. (*f.o.m. 1. jan. 2018)

 


Styrkir til félagsmanna á sjúkradagpeningum

Félagsmenn sem taka sjúkradagpeninga skulu halda réttindum til styrks í allt að 6 mánuði eins og réttindi voru við starfslok. 


Styrkir vegna íslenskunáms
Félagsmenn sem hafa annað móðurmál en íslensku geta sótt um allt að 90% endurgreiðslu vegna 150 stunda íslenskunáms eftir mánaðar félagsaðild.


Styrkir til kaupa á hjálpartækjum fyrir lestrar-og ritstuðning.
Hægt er að sækja um allt að 90% styrk vegna kaupa á hjálpartækjum ætluðum til stuðnings við lestur og skrift. Heildarstyrkur miðast við hámarksupphæð skv. almennum reglum sjóðsins eða kr. 100.000.-


Ferða- og dvalarstyrkir *
Sækja reglur um sérstaka ferða- og dvalarstyrki 


Endurskoðun
Ef félagsmaður telur sig eiga rétt á styrki til starfsmenntunar, en er hafnað um styrk af viðkomandi stéttarfélagi, þá getur félagsmaður vísað umsókn sinni til stjórnar Ríkismenntar SGS til afgreiðslu.

*Reglur þessar geta tekið breytingum samkvæmt ákvörðun stjórnar hverju sinni.
Síðasta breyting tók gildi 1. janúar 2009 en þá var ákveðið að greiða út styrki um leið og viðkomandi félagsmaður legði inn umsókn ásamt reikningi/kvittun vegna náms/námskeiða (gr. 3)
*Breyting gerð 1. janúar 2011 - sérstakur styrkur kr. 180.000.-
*Breyting gerð 1. janúar 2013 - tómstundastyrkir 75%, hámark kr. 20.000.- og sérstakir ferða- og dvalarstyrkir
*Breyting gerð 1. júlí 2013 á reglum um sérstaka ferða-og dvalarstyrki
*Breyting gerð 1. júní 2015 á hámarki einstaklingsstyrkja
*Breyting gerð 1. janúar 2016 á ávinnslu réttinda.
*Breyting gerð 1. janúar 2018 á ávinnslu réttinda.

Kailash Satyarthi says his heroes are the children he has saved from slavery. The Nobel peace prize winner, 60, has been credited with helping to free about 80,000 children from bonded labour since he started his advocacy in the 1980s. He says the Nobel prize “is an honour for my fellow Indians and for all those children whose voice has never been heard before in the country”.

Described as a tireless campaigner for children’s rights, Satyarthi founded Bachpan Bachao Andolan (BBA) – “save the childhood movement”, roughly translated from the Hindi – in 1980. The organisation has sought to educate the tens of thousands of children it has rescued, reintegrating them into society. Satyarthi has led rescue missions for children and others working in bonded labour in manufacturing industries, surviving several attacks on his life in the process.

Born in 1954 in the Vidisha district of Madhya Pradesh in central India, Satyarthi studied electrical engineering and obtained a postgraduate diploma in high-voltage engineering. He taught as a professor in Bhopal before dedicating himself to a life of advocacy against child labour and child servitude.

BBA helped to initiate the South Asian Coalition on Child Servitude, a gathering of more than 750 civil society organisations. In 1994, Satyarthi started Goodweave, the first voluntary labelling and certification system for child labour-free rugs in south Asia.

In 1998, he organised the global march against child labour: more than 7.2 million people in 103 countries took part in what was the largest campaign on the issue. The march informed the draft of the International Labour Organisation’s convention 182, which addresses the worst forms of child labour.

The children who marched with Satyarthi in 1998 were his inspiration, he has said, because they were so selfless, energetic and committed to ending all forms of child exploitation.

Satyarthi described his fight against child labour as a human rights issue and linked this campaign to his advocacy for education. He is on the board of the Global Campaign for Education, a coalition of civil society networks and teachers’ associations campaigning for education for all.

BBA and Satyarthi, who has won a clutch of international development awards including the US state department’s Heroes Acting to End Modern Slavery award in 2007, also developed Bal Mitra Gram, or child friendly villages. There are now about 350 such villages across 11 states of India, with most of the work concentrated in Rajasthan and Jharkhand. Children take part in governance bodies and youth groups, giving them a greater say in daily life.

Satyarthi has also helped children sold to pay their parents’ debts to find new lives and act as agents of social change in their own communities.

He lives in New Delhi with his wife, daughter, son and daughter-in-law. He is working to make child labour and slavery a feature of the the UN’s development agenda after the expiry of the millennium development goals in 2015.

0 thoughts on “Kailash Satyarthi Essaytyper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *